Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poradna

Poradna:

 • Komplexní poradenství při onkologickém onemocnění,
 • originální verze olejovo-bílkovinové stravy podle Dr. Johanny Budwig,
 • 3E-program podle Lothara Hirneiseho,
 • DMSO, jeho vlastnosti přispívající ke správnému fungování organizmu, způsoby a vhodnost jeho použití
 • rozbor zdravotního stavu z pohledu 5. bio - logických přírodních zákonů Dr. Ryke Hamera (Meta-Health)
 • individuální péče, na přání doprovod k lékaři apod.

Konzultace

 •  Poradenství po telefonu nebo na Skype 1 hodina 

 700 Kč

 

 •   Osobní poradenství ve Vašem prostředí (min. 4 hodiny), 1 hodina     
 1000 Kč
 • Dva dny individuální poradenství zaměřené na všechny aspekty Vašeho života, teorie a praxe olejovo-bílkové stravy (2x 6 hodin)  v kombinaci s DMSO    

 10000 Kč

   

 

                 dohodou                                                    

   

Mlčenlivost

Jako poradkyně se zavazuji zachovávat vždy naprostou diskrétnost a v žádném případě neposkytovat nikomu informace, které mi byly klientem svěřeny.

Když se člověk dozví diagnózu rakovina...

Dominujícím faktorem v onkologii je bohužel stále strach – špatný rádce, který brání tomu, aby člověk s čistou hlavou do důsledku domyslel, co si způsobí tím, přijme-li bez otázek a výhrad medicínou navrhovanou terapii. Ze strachu a v důsledku naléhání onkologů, že je třeba spěchat, se většina postižených v několika málo dnech rozhodne přijmout nabízený koncept léčby běžné medicíny. Spousta pacientů se také stále ještě domnívá, že postačí podrobit se léčení a že oni sami nemají prakticky žádnou šanci přispět k tomu, aby toto léčení bylo úspěšné. Avšak na základě hodnocení příběhů tisíců pacientů s rakovinou, kteří přežili finální stadium, vychází najevo, že člověk sám může k vlastnímu uzdravení přispět velkou měrou.

A jak se tito lidé uzdravili?

Existuje mnoho cest k cíli, jak ostatně popisuje spousta knih. Tito lidé měli jedno společné: nezůstali nečinní. Nespoléhali se na mínění jednoho lékaře, ale informovali se podruhé i potřetí, vždy nezávisle na předešlé konzultaci. Ukázali zodpovědnost sami k sobě, byli sami aktivní a nepřenechali veškerou činnost pouze lékařům. Začali hledat informace o své nemoci, o tom, jak vzniká, jaké jsou její příčiny. Četli knihy popisující různé metody a terapie a obtěžovali své lékaře mnoha často nepříjemnými a nepohodlnými otázkami. Prakticky se stali odborníky na rakovinu.

Uvědomili si, že rakovina není pouze tumor, ale že se jedná o proces ovlivněný mnoha faktory. To znamená, že její příčiny mohou být různé. A podle toho se nemoci také postavili. Uzdravili se, protože jejich léčení probíhalo na několika úrovních a oni sami k němu přispěli velkým dílem. Přitom nebyly vyloučeny ani některé metody léčení podle školní medicíny.

Všichni však víme, že právě většina léčebných metod současné medicíny má silné negativní, ne-li smrtelné vedlejší účinky. Co však zdaleka všichni nevědí, je to, že existuje více než sto úspěšných alternativních terapií léčících rakovinu (rozumějte alternativních k metodám školní medicíny, tedy chemoterapii a ozařování), přičemž tyto terapie provádí renomovaní lékaři, kteří se věnují léčbě rakoviny dlouhá léta – a s úspěchem.

Co je mým úkolem jako poradkyně?

Mým úkolem je vás o těchto terapiích, jež prakticky nemají žádné nebo žádné trvalé vedlejší účinky, informovat. Při mém dvouletém studiu u Lothata Hirneiseho byly tyto metody jedním z nejdůležitějších témat. Bohužel nejsou ani tyto výjimečně úspěšné a přirozené metody ušetřeny toho, že jsou médii i některými lékaři označovány za nesmysl, jsou zlehčovány či ignorovány. Mnoho úspěšných způsobů léčení z Ameriky, Ruska, Asie, ale i z evropských zemí není v České republice vůbec známo nebo je zamlčováno.

Jak můžete jako pacient zvolit pro vás ten nejlepší způsob léčby, jestliže jsou vám takřka vždy nabídnuty pouze dva či tři postupy léčení? K tomu se bohužel přidává to, že pacient není podrobně a hlavně nezávisle informován o své nemoci a o možných způsobech terapie a jejích vedlejších účincích. Pak hraje hlavní roli strach. A právě proto, že má člověk strach, akceptuje, že bude co nejrychleji operován, podroben chemoterapii a ozařování. Strach však není dobrý rádce. Přitom právě v době následující ihned po stanovení diagnózy by se měl člověk racionálně a co nejlépe rozhodnout. Avšak který pacient je toho schopen? A rodina, přátelé? I ti jsou většinou šokováni a paralyzováni.

Je třeba se rozhodnout k dalekosáhlým změnám. Abyste to mohli udělat a najít cestu a způsob pro vás nejvhodnějšího léčení, poskytnu vám jako poradkyně maximum informací a budu vás co nejefektivněji podporovat. Ať už se nacházíte v jakémkoli stadiu procesu, nabídnu vám informace o tom, jak smysluplně doplnit konvenční léčbu, i informace o mnoha případech úspěšného léčení rakoviny celostně smýšlejícími lékaři. Samozřejmě jsou vám k dispozici také rady, jak nejlépe rakovině předcházet.

Prevence je lepší než dlouhodobá a finančně náročná léčba.

Dostanete jednoduché pokyny pro prevenci, založené i na mých osobních zkušenostech, mající velký pozitivní účinek na zdraví. To znamená, jak předcházet nejen onkologickému onemocnění, ale i nemocem způsobeným problémy látkové výměny, jako jsou diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak, příliš vysoký cholesterol atd.  Ve všech těchto případech je olejovo-bílkovinová strava podle Dr. Johanny Budwig velice efektivní

Se svými klienty vedu rozhovory v duchu přesvědčení, že komplexně léčený rakovinový proces v těle zdaleka není smrtelnou nemocí, za kterou je téměř vždy považován. Tudíž ani vy nejste bezmocně vydáni „osudu jménem rakovina“ na pospas, ale můžete vysokou měrou přispět k jejímu vyléčení.

Témata, o kterých budeme v průběhu sezení mimo jiné mluvit:

 • léčebné metody vhodné pro určitý typ rakoviny,
 • život s rakovinou a zvýšení kvality života,
 • 3E-program Lothara Hirneiseho, tj.
  • výživa,
  • detoxikace,
  • práce s energetickým, tzn. duševním potenciálem člověka.

Podkladem pro všechna tato témata je vyhodnocení příběhů tisíců lidí, kteří přežili rakovinu v pokročilém stadiu.

Další témata:

 • acidobazická rovnováha těla,
 • sanace chrupu a střeva,
 • lékařské a psychologické doplňkové terapie,
 • životní změny, které jsou potřeba udělat,
 • DMSO, vhodné způsoby jeho použití v konkrétních případech
 • zpracovávání stresu,
 • jak zacházet se strachem,
 • vizualizace,
 • soustředění se na to nejdůležitější,
 • strategie na zvládnutí situace a uvedení samoléčících procesů těla do chodu,
 • co znamená a jaký význam má onkologické onemocnění,
 • NOVĚ: rozbor zdravotního stavu z pohledu 5. bio - logických zákonů Dr. Ryke Hamera (Meta-Health).

 Jestliže víme, co naše tělo potřebuje, je snadné učinit potřebnou změnu.


Pozor!
Vyskytly se bohužel případy, kdy si někdo koupí knihu o olejovo-bílkovinové stravě a po jejím přečtení pořádá na toto téma přednášky. Považuji to za velice nezodpovědné, protože aby člověk pronikl do celé problematiky a pochopil souvislosti, musí absolvovat studium u pana Lothara Hirneiseho. Zájemci o olejovo-bílkovinovou stravu, buďte prosím opatrní a vždy po přednášejícím vyžadujte diplom o úspěšném absolvování studia. Jinak se může stát, že informace, které dostanete, nebudou správné a ublíží nejen vám, ale i pověsti olejovo-bílkovinové stravy a paní Dr. Budwig. Kompletní seznam poradců v celé Evropě najdete na www.ganzheitliche-krebsberatung.de.

Co se týče knih:
Žádná část publikace nesmí být rozmnožována, uložena v rešeršním systému nebo dále předávána, a to v jakékoli formě, jakýmkoli způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním apod., bez předchozího písemného souhlasu vydavatele, tedy firmy Nempe, s.r.o. Osoba, která by učinila jakékoli neoprávněné kroky v souvislosti s touto publikací, může být vystavena trestnímu stíhání a vymáhání náhrady za způsobenou újmu.